• 22. oktobar 2015.
  • |  Beograd

Nedelja parlamentarizma: Debata "Parlament nekad i sad"

Da li smo očekivali brže utemeljenje parlamentarne kulture u Srbiji i šta su dometi parlamentarne demokratije od prvog višestranačkog saziva do danas?

Fondacija Centar za demokratiju i Fondacija za razvoj parlamenta, u okviru manifestacije "Nedelja parlamentarizma", organizuju debatu "Parlament nekad i sad"

Debata će biti održana u četvrtak, 22. oktobra 2015. godine od 12 do 14 časova u Zelenom salonu zgrade Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu, ul. Kralja Milana br. 14

Na debati će se okupiti narodni poslanici iz različitih saziva Narodne skupštine od 1991. godine do danas. Namera nam je kroz razgovor sa njima dođemo do odgovora na pitanja: Da li smo očekivali brže utemeljenje parlamentarne kulture u Srbiji i šta su dometi parlamentarne demokratije od prvog višestranačkog saziva do danas? 

Nedelju parlamentarizma organizuje Narodna skupština Republike Srbije u saradnji sa inicijativom Otvoreni parlament, u partnerstvu sa velikim brojem organizacija civilnog društva, školama, fakultetima, ustanovama kulture i lokalnim samoupravama. 

Cilj je da se serijom različitih događaja otvori prostor za debatu o učešću građana u demokratskim procesima, značaju otvorenosti parlamenta kao institucije, kao i različitim načinima komunikacije između građana i njihovih direktno izabranih predstavnika. 

Debatu možete pratiti i na društvenim mrežama putem #ImateRec 

Nedelja parlamentarizma

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA