• 22. oktobar 2015.
  • |  Beograd

Parlament nekad i sad

Debata "Parlament nekad i sad" u okviru manifestacije "Nedelja parlamentarizma"

U okviru sedmodnevne manifestacije "Nedelja parlamentarizma", u četvrtak, 22. oktobra 2015. Fondacija Centar za demokratiju i Fondacija za razvoj parlamenta organizovale su debatu "Parlament nekad i sad" u Zelenom salonu zgrade Narodne skupštine. 

Debata je okupila kako sadašnje narodne poslanike, tako i narodne poslanike iz ranijih saziva Narodne skupštine od 1991. godine do danas. 

Narodni poslanici Dragoljub Mićunović, Nataša Vučković, Ivan Bauer i Vesna Marjanović, kao i njihove kolege iz prethodnih saziva Donka Banović, Ljiljana Lučić, Milan Stanimirović, Slobodan Vučković, Srđan Miković, Suzana Grubješić i prof. Velimir Simonović su razmenili mišljenja o razvoju parlamentarizma od prvog višestranačkog saziva do danas. U decembru 1990. godine održani su prvi višestranački izbori u Srbiji, a nakon 25 godina ovo je bila dobra prilika da se čuju iskustva prvih poslanika. 

Parlament nekad i sad

U većini diskusija prisutni su uočili da je za dalji razvoj parlamentarne kulture potrebno menjati sadašnji izborni sistem. O vrstama izbornog sistema mišljenja su bila različita, ali su se svi složili da je pri nekoj budućoj promeni bitno da se vodi računa o rodnoj zastupljenosti, jer postoji opasnost da procenat zastupljenosti žena u parlamentu bude manji nego što je to sada uređeno. Takođe, zajednički zaključak je i da je promenom izbornog sistema važno da interese građana zastupaju oni predstavnici koji dobiju najviše glasova u svojoj lokalnoj sredini. 

Debata je mogla da se prati i na društvenim mrežama putem oznake #ImateRec. 

Parlament nekad i sad

Parlament nekad i sad

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA