• 24. mart 2016.
  • |  Beograd

Održana prva debata Forum socijalni dijalog

"Forum socijalni dijalog" obuhvatiće četiri okrugla stola na najvažnije teme iz oblasti Pregovaračkog poglavlja 19 – Zapošljavanje i socijalna politika, na koje je posebno ukazano u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije ka članstvu u EU za 2015.

Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Friedrich Ebert Fondacijom i Pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije u okviru serije debata "Forum socijalni dijalog" organizovala je 24. marta 2016. u Beogradu prvi okrugli sto pod nazivom "Socijalni dijalog u Srbiji: od deklamovanja poželjnih (reklamnih) poruka ka efektivnoj i održivoj praksi"

Merilo našeg uspeha u procesu pridruživanja EU će biti sprovođenje svih naših obaveza, a ne broj usvojenih zakonskih i podzakonskih akata, ocenila je šefica Pregovaračkog tima sa EU Tanja Miščević

Miščević je na okrugom stolu o socijalnom dijalogu rekla da će biti važno kako je zaista ostvareno ono što je previđeno, pa i u pogledu akcionog plana za poglavlje 19 (socijalna politika i zapošljavanje). 

"Prema oceni EK tokom skrininga ovo nije oblast kojom se možemo pohvaliti, socijalni dijalog nije na najbolji način niti shvaćen niti iskorišćen u Srbiji. Što pre budemo u Srbiji svesni toga, onda možemo da radimo, dobro je da postoji razumevanje ministarstva rada", rekla je Miščević. 

Ona je podsetila da je poenta samog pregovaračkog procesa kako ispraviti situacije koje su problematične, ne samo u kontekstu evropskih integracija već uopšte, kao i poboljšanje stanja u zemlji u najrazličitijim oblastima. 

Pregovori ne postoje samo radi sebe već su pored krajnjeg rezultata, ulaska u EU, bitni i zbog dostizanja standarda, ocenila je Miščević. 

Održana prva debata Forum socijalni dijalog

Ona je istakla važnost dijaloga sa civilnim društvom u širem smislu, akademske zajednice, NVO, sindikata, poslodavačkih asocijacija, privredne komore. 

"Mi naše aktivnosti u pregovaračkom procesu ne možemo da predstavimo Briselu ako ih najpre sa vama ne iskonsultujemo. To je značajna i važna uloga koju civilno društvo dobija u pregovaračkom procesu, ne zbog potvrđivanja Briselu već zbog stavova, inicijativa i rešenja", rekla je Miščević. 

Pomoćnik ministra u Ministarstvu za rad, zapošjlavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Lazić smatra da se na socijalnom dijalogu treba insistirati. 

"Ocena stanja ne zavisi samo od države, pitaju se i socijalni partneri, pitaju se i druge organziacije. Ocena Ministarstva rada je da je socijalni dijalog na višem nivou nego što je bio pre godinu i po dana", rekao je Lazić. 

On je naveo da se priprema pregovaračka pozicija za Poglavlje 2 (sloboda kretanja radnika), izrazivši očekivanje da će ona biti spremna u aprilu, a kada je reč o Poglavlju 19, tu se radi Akcioni plan. 

Održana prva debata Forum socijalni dijalog

Čedanka Andrić, sekretarka Socijalno-ekonomskog saveta, istakla je da je izveštaj o napretku sve kvalitetniji i da uključuje veliki broj aktera, a to je uspeh socijalnog dijaloga i njegove koristi za poslodavce, sindikate i resorna ministarstva. 

"Najzapaženiji napredak ostvaren je u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, što je pokazatelj velikog stepena harmonizacije u oblasti baš gde je socijalni dijalog najizraženiji", smatra Andrićeva. 

"Forum socijalni dijalog" obuhvatiće četiri okrugla stola koji će biti organizovani jednom mesečno od marta do juna 2016. godine na najvažnije teme iz oblasti Pregovaračkog poglavlja 19 – Zapošljavanje i socijalna politika, a na koje je posebno ukazano u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije ka članstvu u EU za 2015. 

Zaključci sa ovih skupova biće upućeni relevantnim državnim institucijama, Delegaciji Evropske unije u Srbiji i pridruženi preporukama Radne grupe Nacionalnog konventa koja prati pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) koja okuplja preko 30 organizacija civilnog društva i stručnjaka, a kojom predsedava Fondacija Centar za demokratiju. 

Održana prva debata Forum socijalni dijalog

Održana prva debata Forum socijalni dijalog

Održana prva debata Forum socijalni dijalog

Izvor: TANJUG/DANAS/FCD

NAJAVA DOGAĐAJA