• 25. februar 2016.
  • |  Beograd

Održana TAIEX radionica: Međusektorsko upravljanje u cilju delotvornih politika zapošljavanja i socijalne politike

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Evropskom komisijom, organizovao je u sredu, 24. februara 2016. godine, skup pod nazivom: Međusektorsko upravljanje u cilju delotvornih politika zapošljavanja i socijalne politike

Cilj skupa bila je razmena primera dobre prakse iz Francuke, Slovačke, Slovenije, Makedonije i Srbije i informisanje na temu međusektorskog upravljanja i koordinacije javnih politika zapošljavanja i socijalne politike, na međunarodnom, regionalnom i nacionalnom nivou. 

Na skupu su učestvovali i predstavnici Fondacije Centar za demokratiju

Izvor: www.socijalnoukljucivanje.gov.rs

NAJAVA DOGAĐAJA