• 26. april 2016.
  • |  Beograd

Nova debata DPF: Šta su doneli izbori?

Šta su pokazali poslednji izbori? Koji raspored snaga? Dolazak nove politike? Novu strategiju Vlade? Znamo li jasnije kuda ide Srbija?

Okrugli sto na temu "Šta su doneli izbori?", biće održan u utorak, 26. aprila 2016. godine od 11 do 14 časova, u Press centru Udruženja novinara Srbije, ul. Knez Mihailova broj 6/III u Beogradu. 

Debata se održava u okviru projekta Demokratski politički forum, u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju, u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert. 

U demokratskim zemljama, izbori se održavaju redovno u Ustavom predviđenim ciklusima, obično svake 4 godine. Po pravilu, uvek odvojeno lokalni, parlamentarni i predsednički. 

U vanrednim okolnostima i gubitkom poverenja parlamenta, Vlada podnosi ostavku i obično dolazi do vanrednih izbora. Retko se događa da se u jednoj zemlji za 4 godine tri puta održe izbori, i to dva puta vanredni. 

Da li je Srbija u vanrednoj situaciji? Kakve su posledice gotovo permanentne predizborne kampanje? Šta su pokazali poslednji izbori? Koji raspored snaga? Dolazak nove politike? Novu strategiju Vlade? Jednom rečju, znamo li jasnije posle ovih izbora, kuda ide Srbija? 

O svim ovim pitanjima, kao i pre dve godine, Demokratski politički forum inicira debatu u traženju odgovora na ova pitanja. 

* * *

Demokratski politički forum je serija debata o strateškim pitanjima razvoja Srbije i srpskog društva. Sa predstavnicima političkih stranaka, civilnog društva, stručnih krugova i drugih članova političke zajednice na Forumu pokrećemo razgovore o različitim političkim projektima i javnim politikama. Uz vidljivost na društvenim mrežama, nastojimo da debate učinimo što više dostupnim široj javnosti i pružimo priliku građanima da se u debate uključe. Demokratski politički forum Fondacija vodi od 2007. godine. 

Centar za demokratiju ohrabruje i pokreće građane na izgradnju demokratskog i solidarnog društva, unapređuje ekonomska, socijalna i kulturna prava i bori se za odgovorne i efikasne institucije kroz istraživanje, obrazovanje i javni dijalog. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA