• 27. april 2016.
  • |  Beograd

Nacionalni konvent o EU: Pojačati proevropsku argumentaciju

Bojana Ružić predstavila rezultate Radne grupe 17 koja prati poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 19 – Zapošljavanje i socijalna politika

Danas je održana treća plenarna sednica Nacionalnog konventa o EU. NKEU je za protekle dve godine rada prepoznat kao važan saradnik institucija u pregovorima, ocenila je koordinatorka NKEU Nataša Dragojlović. Radne grupe NKEU koje su do sada održale 93 radna sastanka, nastavljaju da aktivno prate pregovore i učestvuju u konsultacijama o dokumentima poput Akcionih planova i Pregovaračkih pozicija, u radu NKEU učestvovalo je više od 1.200 učesnika. Članstvo je poraslo na više od 700 organizacija. Članice su nevladine organizacije, fakulteti, instituti, profesionalna i poslovna udruženja, sindikati... 

U narednom periodu Konvent će pojačati aktivnosti komunikacije budući da postoji potreba da se koristi od približavanja EU dodatno pojasne građanima, a naročito nakon ulaska evroskeptičnih stranaka u parlament. 

"U ovom sazivu ima i evroskeptičnih stranaka pa ćemo morati da pojačamo proevropsku argumentaciju, što će nam neće biti teško jer su argumenti na našoj strani", rekla je Dragojlović, dodajući da je reč o tome da se iznose argumenti o pravima i obavezama koje se stiču tokom procesa pristupanja. Potrebno je da svakome bude jasno zašto pristupanje EU donosi napredak za naše društvo, građane i privredu. 

Ona je dodala da NKEU u treći ciklus svog rada ulazi s namerom da još proširi svoju delatnost, kao i da je uspeh Konventa i njegovo pozicioniranje kao aktera civilnog društva u procesu pregovora Srbije i EU, rezultat rada svih članica Konventa. NKEU se nada da će pregovori biti vođeni u dobroj veri i da će nivo demokratskog dijaloga predstavnika Vlade, Narodne skupštine civilnog društva biti održan i unapređen i nakon konstituisanja novog saziva Parlamenta i formiranja nove Vlade. 

"Ako svi budemo zajedno radili na ovom zahtevnom poslu, Srbija bi mogla da postane dvadeset deveta članica EU", rekla je Dragojlović. 

U drugom delu sednice govorile su Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, Maja Gojković, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije i Ksenija Milenković, v.d. direktora Kancelarije za evropske integracije Srbije. 

Nacionalni konvent o EU: Pojačati proevropsku argumentaciju

Parlament je u prethodne dve godine podržavao rad NKEU i u tom pravcu će se saradnja nastaviti, rekla je Maja Gojković . Ona je dodala da je uključenost građana i civilnog društva u proces pregovora sa EU od velike je važnosti i da su Narodna skupština i Vlada u prethodnom periodu kontinuirano potvrđivale pripremljenost Srbije za razvoj demokratskog društva, zasnovanog na vladavini prava i izgradnji svih institucija neophodnih za priključivanje EU. "Zaključci i preporuke koje konvent usvaja nama su od izuzetnog značaja. Nama, koji smo sa druge strane u tom procesu, važno je da sagledamo kako napredujemo, ali još više da uvidimo nedostatke." Dodala je i svoju uverenost da će NKEU sarađivati i sa narednim sazivom parlamenta. 

Jasna uloga civilnog društva u usmeravanju pregovaračkih procesa veoma je bitna, saglasila se Tanja Miščević . Ona je dodala da model konventa predstavlja dobru praksu koja se širi na druge zemlje u regionu. "U dosadašnjem procesu naučili smo da bez uključivanja civilnog društva ne možemo dobro da završimo posao. Naučili smo da slušati civilno društvo ne znači samo čuti, već i odreagovati na to što čujemo." Analitička podrška je naredni korak u saradnji, dodala je ona. 

Vršiteljka dužnosti direktora Kancelarije za evropske integracije Srbije Ksenija Milenković , izrazila je spremnost za saradnju sa NKEU. Bitno pitanje je usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU, čiju je reviziju Kancelarija uradila i na čije usvajanje se čeka formiranje novog parlamenta. "Naša ciljna godina za usklađivanje standarda i ispunjavanja naših obaveza prema EU je 2018." 

Bojana Ružić iz Fondacije Centar za demokratiju predstavila dosadašnje rezultate Radne grupe 17 koja prati poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 19 – Zapošljavanje i socijalna politika, i najavila predstojeće aktivnosti. 

Na sednici je predstavljena je i "Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji" koja sadrži preporuke Radnih grupa za pojedinačna poglavlja. 

Nacionalni konvent o EU: Pojačati proevropsku argumentaciju

Nacionalni konvent o EU: Pojačati proevropsku argumentaciju

Nacionalni konvent o EU: Pojačati proevropsku argumentaciju

Izvor: eukonvent.org; Fondacija Centar za demokratiju 

NAJAVA DOGAĐAJA