• 18. april 2016.
  • |  Beograd

Skup Regulisanje konflikata: Pregovori, štrajk i mirno rešavanje radnih sporova

"Forum socijalni dijalog": Skup o kolektivnom pregovaraju, štrajku i mirnom rešavanju radnih sporova

Skup "Regulisanje konflikata: Pregovori, štrajk i mirno rešavanje radnih sporova" održan je održan u ponedeljak, 18. aprila 2016. u Beogradu, u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju u saradnji sa Friedrich Ebert Fondacijom i Pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije, u okviru serije okruglih stolova pod nazivom "Forum socijalni dijalog"

Šef Pregovaračkog tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević ovom prilikom izjavila je da bi u toku tekuće sedmice trebalo da između država članica bude usvojen izveštaj sa skrininga za poglavlje 19, koje tretira socijalnu politiku i zapošljavanje. 

Za poglavlje 19 se radi akcioni plan kao i analitička baza svih istraživanja i zahteva neophodnih za proces pregovaranja, navela je Miščević otvarajući okrugli sto. 

"Po prvi put u pregovaračkom procesu jedna država će pre otvaranja poglavlja, a zarad pregovora imati analitičku podršku svih istraživanja koja su do sada napravljena u svakom od pojedinačnih poglavlja i zahteva za ono što nam je potrebno da bismo na najbolji način mogli da napravimo pregovaračka dokumenta i tamo gde postoji prostor tražili prelazne tranzicione periode", ukazala je Miščević. 

To je, kako je navela, bitno da bismo pregovore vodili ne u skladu sa našim osećajem kako to treba da izgleda, već u skladu sa onim što objektivno jeste. 

Miščević je napomenula da se pokazuje se da tema socijalnog dijaloga, iako nije najvažnija, koja dobija mesto na prvim stranicama medija, jeste za nas suštinski važna i da je kao takvu posmatramo. 

"Raduje me i što pored izborne kampanje i priče o investicijama, i razgovora o političkim pitanjima za poglavlja 23 i 24, mi ovde danas nastavljamo razgovor o socijalnom dijalogu, o radničkoj participaciji i učešću radnika, ali i o ulozi sindikata i o rešavanju radnih sporova", rekla je šef Pregovaračkog tima Srbije. 

Skup Regulisanje konflikata: Pregovori, štrajk i mirno rešavanje radnih sporova

Član Pregovaračkog tima Zoran Stojiljković je kazao da izrada akcionog plana praktično znači da zbog težine problema i nedostatka kapaciteta mi još nismo u stanju da otvorimo pregovaračko poglavlje i da treba u vrlo kratkom razumnom roku da kroz akcioni plan podignemo te kapacitete, jasno profilišemo i targetiramo kritičke tačke. 

"Treba da utvrdimo polja koja prave smetnje i da se vidi kako da se u najkraćem mogućem roku uz pomoć svih koji mogu da podrže – i od projekata i onoga što je pregovarački tim, akademska zajednica, organizacije civilnog društva, da socijalni partneri – reprezentativni sindikati i unija poslodavaca pogidnu kapacitete", rekao je Stojiljković. 

Prema njegovim rečima, Srbija je zemlja sa prosečnim stepenom sindikalnog delovanja i ispod proseka po pokrivenosti kolektivnim ugovorima. 

Direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević najavio je da će u utorak biti održan prvi sastanak radne grupe koja će u narednom periodu raditi na tekstu izmena i dopuna Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, ukazujući da je uloga Agencije da doprinosi uspešnosti socijalnog dijaloga. 

"Očekujemo da novi zakon proširi nadležnosti same Agencije i da poveća ulogu miritelja i arbitara u socijalnom dijalogu i u rešavanju individualnih radnih sporova", naveo je Radivojević. 

Prema njegovim rečima, Agencija može da deluje preventivno i da se uključi u postupak kolektivnog pregovaranja pre samog otpočinjanja pregovora.

Ako se to ne dogodi i u toku pregovora dođe do spornih pitanja, miritelji Agencije mogu da se uključe u pregovore i u najkraćem – zakonskom roku od 30 dana, doprinesu da se sporne situacije reše i da se potpiše sporazum o rešenju spornih pitanja, naglasio je Radivojević. 

Skup Regulisanje konflikata: Pregovori, štrajk i mirno rešavanje radnih sporova

Na skupu o načinima za regulisanje radnih konflikata nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada (MOR) Jovan Protić rekao je da je zakon o štrajku, koji reguliše i mirno regulisanje radnih sporova, u pripremi od 2010. godine, a kao glavni problem naveo je neslaganja poslodavaca i sindikata o institutu lokauta (lockout), odnosno privremene obustave rada koju pokreće poslodavac. 

On je dodao da je nakon više pokušaja da se reši to pitanje očekivao da ministarstvo "preseče". 

Rekao je da je potrebno da se taj zakon što pre usvoji i da ne vidi razlog da se to ne desi. 

Tanja Miščević je napomenula da se, dok je vlada u tehničkom mandatu, zakoni ne mogu usvajati, a da će se po formiranju nove vlade svi zakoni u različitim fazama donošenja preispitati i onda uputiti na usvajanje. 

Ona je ocenila da to daje prostor za unošenje novih elemenata u tekst. 

Naučna saradnica Instituta društvenih nauka Nada Novaković rekla je da je od 2000. godine oko milion ljudi u Srbiji izgubilo posao, od čega 700.000 u industriji, a da se samo 10 odsto sindikalnih akcija koje se organizuju može nazvati pravim štrajkovima. 

Predsednik UGS Nezavisnost Branislav Čanak i potpredsednik SSSS Duško Vuković su izrazili nezadovoljstvo jer skupu nije prisustvovao niko iz Ministarstva rada iako je bilo najavljeno učešće predstavnice tog ministarstva za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade Jasminke Čvorov, koja prema rečima organizatora nije mogla da dođe zbog bolesti. 

Vuković je zamerio vlastima da su zakoni koji su važni za socijalni i materijalni položaj sveta rada i sindikata donošeni u protekle dve godine bez javne rasprave. 

Izvor: Tanjug/N1

NAJAVA DOGAĐAJA