• 14. juni 2016.
  • |  Beograd

Forum socijalni dijalog: O efektima Zakona o radu, zaposlenosti, platama i pravima

Okrugli sto pod nazivom "Šta su efekti novog radnog zakonodavstva po tržište rada i održivu zaposlenost"

U protekloj godini zabeležen je intenzivan rast zaposlenosti u Srbiji, ali istovremeno raste broj onih koji bi pristali da rade i za manje od 20.000 dinara mesečno, ocenio je pofesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Mihail Arandarenko

On je na Forumu socijalni dijalog "Šta su efekti novog radnog zakonodavstva po tržište rada i održivu zaposlenost", podsetio da je u Srbiji s početkom ekonomske krize došlo do pada zaposlenosti, a da je od 2012. registrovan obrnuti trend, odnosno oporavak. 

Sada je, međutim, kako je naveo, primetna stabilizacija zaposlenosti, ali su prisutni i nesigurni oblici zapošljavanja – rad na određeno reme, povremeni i privremeni poslovi... 

Na tribini koju su u utorak, 14. juna 2016. organizovali Centar za demokratiju i Fridrih Ebert fondacija, uz ocenu da zaposlenost raste, primećeno je da je prate niski dohoci, ali i visok stepen radne nesigurnosti. 

Član Pregovaračkog tima Vlade Srbije za Poglavlje 19 koje se odnosi na zapošljavanje i socijalnu politiku Zoran Stojiljković rekao je da je primetno da sve više raste zaposlenost na vrlo kratke rokove i bez garantovanih radničkih prava. 

"Kvalitetnu održivu zaposlenost sa realnim radnim mestima, a ne politički kreiranim radnim mestima ćemo imati kad budemo imali ozbiljniju i trajnjiju stopu rasta. Zaposlenost raste, ali zahvaljujući nekvalitetnoj, teško održivoj zaposlenosti, sa vrlo malim dohocima i sa visokim stepenom radne nesigurnosti – tzv. prekarnih radnika", rekao je Stojiljković. 

Forum socijalni dijalog: O efektima Zakona o radu, zaposlenosti, platama i pravima

On kaže da je primetno da su sve zemlje u regionu suočene sa "rastegljivim radnim zakonodavstvom", niskim platama i lošom zaštitom prava radnika. 

"Postavlja se pitanje šta je u stvari misija sindikata, da li i dalje treba da organizuju samo stalno zaposlene sa neodređenim radnim vremenom koji su sve ređe 'zverke' ili treba da organizuju one koji su na ivici legalnog rada. Da li se sada izjednačavaju radni standardi prema stalno zaposlenima ili treba da se izjednače sprema onima koji su u sivoj ekonomiji", upitao je Stojiljković. 

On se osvrnuo i na Poglavlje 19, navodeći da se narednih meseci mora stvoriti kapacitet da uđemo u pregovore. 

"Na diplomatski način nam je rečeno da smo pali na popravnom, i da su nam problemi jako duboki", rekao je Stojiljković navodeći da se mora poraditi na tome u narednom periodu. 

Samostalna savetnica u Ministarstvu rada Ivana Nikolić rekla je u raspravi da je usvajanje izmena i dopuna Zakona o radu 2014. godine bio važan korak ka usklađivanju sa pravnim tekovinama EU. 

Forum socijalni dijalog: O efektima Zakona o radu, zaposlenosti, platama i pravima

Ona je podsetila da je posle nekoliko meseci sprovedena i analiza usklađenosti sa pravnim tekovinama EU, koja je pokazala da je zakonodavstvo u toj oblasti usklađeno u najvećoj meri, ali da je potrebno dalje raditi na tome. 

Nikolić je navela da se radi na važnim zakonima koji bi trebalo da doprinesu smanjenju rada na crno, zapošljavanju, regulišu mirno rešavanje radnih sporova... 

Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković založio se da svi zajedno pokušamo da poboljšamo privredni ambijent, da se izborimo za veći rast od 2,5 odsto, te konstatovao da se u ovom trenutku veći broj privatnih firmi zatvara nego što se otvara. 

Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković podsetio je da su u u toj instituciji još pre donošenja izmenjenog Zakona o radu 2014. godine izveli računicu da će on uticati na smanjenje plata, dodajući da je taj zakon, prema oceni sindikata, dezavuisao socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, pri čemu su radnicima smanjena prava, a njihov materijalni položaj pogoršan. 

Izvor: Tanjug

Forum socijalni dijalog: O efektima Zakona o radu, zaposlenosti, platama i pravima

Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Friedrich Ebert Fondacijom i Pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije, organizovala je seriju okruglih stolova pod nazivom "Forum socijalni dijalog"

Zaključci sa ovih skupova biće upućeni državnim institucijama, Delegaciji Evropske unije u Srbiji i pridruženi preporukama Radne grupe Nacionalnog konventa koja prati pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje), a kojom predsedava Fondacija Centar za demokratiju. 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji između prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа, prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја i držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nezavisnih tela. 

Forum socijalni dijalog: O efektima Zakona o radu, zaposlenosti, platama i pravima

Forum socijalni dijalog: O efektima Zakona o radu, zaposlenosti, platama i pravima

Forum socijalni dijalog: O efektima Zakona o radu, zaposlenosti, platama i pravima

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA