• 28. juni 2016.
  • |  Beograd

Okrugli sto DPF: "Može li Srbija bez nauke?"

Nova debata Demokratskog političkog foruma, utorak, 28. jun 2016. godine

Okrugli sto na temu "Može li Srbija bez nauke?" biće održan u utorak, 28. juna 2016. godine od 11 do 14 časova, u Press centru Udruženja novinara Srbije, ul. Knez Mihailova broj 6/III u Beogradu. 

Debata se održava u okviru projekta Demokratski politički forum, u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju, u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert.

Jedan od najvažnijih parametara o stepenu razvijenosti jedne države je i procenat novca iz budžeta koji se izdvaja za nauku. Nažalost, i tu je Srbija na poslednjem mestu u Evropi. Postoji ubedljiva korelacija između ulaganja u nauku i privrednog, obrazovnog i kulturnog razvoja jedne zemlje. Nije potrebno obrazlagati dalje situaciju u Srbiji u svim ovim oblastima. 

Poslednji potez Vlade – kojim povlači predlog svog ministra da deblokiraju i tako minimalna sredstva za predložene naučne projekte, neodgovorno stavlja naučne ustanove u stanje umirućeg mirovanja. 

Smatrali smo neophodnim hitno otvaranje debate i alarmiranje javnosti o teškim posledicama po društvo i privredu koje mogu nastati iz ovakvog odnosa prema nauci. 

* * *

Demokratski politički forum je serija debata o strateškim pitanjima razvoja Srbije i srpskog društva. Sa predstavnicima političkih stranaka, civilnog društva, stručnih krugova i drugih članova političke zajednice na Forumu pokrećemo razgovore o različitim političkim projektima i javnim politikama. Uz vidljivost na društvenim mrežama, nastojimo da debate učinimo što više dostupnim široj javnosti i pružimo priliku građanima da se u debate uključe. Demokratski politički forum Fondacija vodi od 2007. godine. 

Centar za demokratiju ohrabruje i pokreće građane na izgradnju demokratskog i solidarnog društva, unapređuje ekonomska, socijalna i kulturna prava i bori se za odgovorne i efikasne institucije kroz istraživanje, obrazovanje i javni dijalog. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA