• 30. septembar 2016.
  • |  Beograd

Spoljna politika i parlament

Savetovanje na temu "Spoljna politika i parlament", 30. septembar – 2. oktobar 2016.

Fondacija Centar za demokratiju organizuje savetovanje na temu "Spoljna politika i parlament" koje će biti održano od 30. septembra do 2. oktobra 2016. godine u Beogradu

Učesnici savetovanja su narodni poslanici, funkcioneri političkih stranaka i spoljno-politički eksperti, među kojima su Ivan Vujačić, Jelica Kurjak, Jelica Minić, Pavle Jevremović, Boško Jakšić i drugi. 

Savetovanje Centar organizuje u saradnji sa Fridrih Ebert Fondacijom i Fondacijom za razvoj parlamenta. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA