• 11. oktobar 2016.
  • |  Kraljevo

Debata Političkog foruma: Decentralizacija i izazovi danas

"Decentralizacija i izazovi danas", 87. debata po redu u okviru projekta Demokratski politički forum, biće održana u utorak, 11. oktobra 2016. u Kraljevu

"Decentralizacija i izazovi danas", 87. debata po redu u okviru projekta Demokratski politički forum, biće održana u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju. 

Debata se održava u utorak, 11. oktobra 2016. godine od 12 do 14 časova u Kraljevu

Ova debata će biti mesto gde će biti pokrenuta rasprava o decentralizaciji i položaju lokalne samouprave danas, i gde će se ponuditi rešenja i alternative za budućnost. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA