• 25. oktobar 2016.
  • |  Beograd

Konferencija: Spoljna politika i parlament

Konferencija "Spoljna politika i parlament" biće održana u utorak, 25. oktobra 2016. godine u Beogradu

Konferencija "Spoljna politika i parlament" u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju, u partnerstvu sa Fondacijom za razvoj parlamenta i Fondacijom Fridrih Ebert, biće održana u utorak, 25. oktobra 2016. godine u Beogradu

Cilj ove konferencije je da se razmotri uloga parlamenta u definisanju i sprovođenju spoljne politike i njegov doprinos unapređenju međunarodne saradnje. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA