• 11. oktobar 2016.
  • |  Kraljevo

Održana debata: Decentralizacija i izazovi danas

U Kraljevu je održana 87. debata u okviru projekta Demokratski politički forum na temu "Decentralizacija i izazovi danas"

Debata "Decentralizacija i izazovi danas" održana je 11. oktobra 2016. godine u Kraljevu, kao 87. po redu debata u okviru projekta Demokratski politički forum

Uz učešće predstavnika lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i predstavnika političkih stranaka pokrenuta je rasprava o decentrallizaciji i položaju lokalne samouprave danas, u cilju iznalaženja rešenja i alternativa za budućnost. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA