• 20. oktobar 2016.
  • |  Beograd

Seminar: U susret Akcionom planu za poglavlje 19

Seminar "U susret Akcionom planu za poglavlje 19" namenjen Radnoj grupi 17 Nacionalnog konventa o EU biće održan u četvrtak, 20. oktobra 2016. u Beogradu

Seminar "U susret Akcionom planu za poglavlje 19" namenjen Radnoj grupi 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) biće održan u četvrtak, 20. oktobra 2016. u Hotelu Park u Beogradu, od 10 do 16.30 časova. 

Fondacija "Centar za demokratiju", uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme sprovodi projekat "Radna prava u Srbiji – Praćenje primene regulative i uvođenje izmena kroz kreativno zagovaranje" koji za cilj ima doprinos promociji i primeni standarda dostojanstvenog rada. U sklopu ovog projekta obezbeđena je i podrška izgradnji kapaciteta naše Radne grupe kroz održavanje sastanaka i seminara. 

Kao što je već poznato, preporuka Evropske komisije je da se Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje otvori za pregovore kada se ispuni zadato merilo – Akcioni plan za postepeno prenošenje pravnih tekovina Evropske unije i za izgradnju neophodnih kapaciteta za sprovođenje i primenu pravnih tekovina EU u svim oblastima na koje se poglavlje odnosi. 

Oblast socijalne zaštite, penzijskog osiguranja i demografski izazovi s njima u vezi biće u fokusu ovog seminara. Navedene teme bile su najčešće u drugom planu na našim dosadašnjim skupovima, a kapaciteti članova RG kada su one u pitanju su neujednačeni. Ovim seminarom smo želeli da pokušamo da prevaziđemo obe situacije. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA