• 25. oktobar 2016.
  • |  Beograd

Održana konferencija: Parlament i spoljna politika

Konferencija "Parlament i spoljna politika" održana je 25. oktobra 2016. godine u Beogradu

Konferencija "Parlament i spoljna politika" održana je 25. oktobra 2016. godine u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju, u partnerstvu sa Fondacijom za razvoj parlamenta i Fondacijom Fridrih Ebert. Cilj konferencije bio je da se razmotri uloga parlamenta u definisanju i sprovođenju spoljne politike i njegov doprinos unapređenju međunarodne saradnje. 

"Nama nedostaje i politički i društveni dijalog, između ostalog i o tome šta su nacionalni interesi i prioriteti u spoljnoj politici. Pravo mesto odakle takva rasprava treba da potekne jeste upravo parlament. Građani treba da budu bolje informisani, a saradnja sa civilnim društvom i na tom planu je potrebna", rekao je na otvaranju konferencije "Parlament i spoljna politika" prof. dr Dragoljub Mićunović

O ostvarivanju međunarodne saradnje govorili su Gordana Čomić, potpredsednica Narodne skupštine, Marinika Tepić, predsednica Odbora za evropske integracije, Igor Novaković iz ISAC Fonda... O nemačkom iskustvu u radu parlamenta u oblasti spoljne politike i nadzoru nad radom vlade govorio je Piter Fridrih, bivši poslanik u Bundestagu i Kristoph Zepel, bivši državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke. U popodnevnom delu konferencije, na panelu su govorili predstavnici civilnog društva, dr Jelica Minić (Evropski pokret u Srbiji), Hedvig Morvai (Evropski fond za Balkan), Gordana Delić (German Marshall Fond – Balkanski fond za demokratiju) i dr Aleksandra Joksimović (Centar za spoljnu politiku), predstavljajući moguće mehanizme i pravce delovanja parlamenta u oblasti zagovaranja evropskih integracija Srbije. 

Pored ocene da je Narodna skupština izuzetno aktivna u ostvarivanju međunarodne saradnje, naročito u kontekstu procesa evropske integracije Srbije, potrebno je unaprediti raspravu o spoljnoj politici u Narodnoj skupštini, smatra većina učesnika. Takođe, potrebno je unaprediti mehanizme za nadzor nad radom vlade u ovoj oblasti kroz redovne izveštaje vlade, plenumske rasprave i dr. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA