• 27. oktobar 2016.
  • |  Beograd

Održana konferencija Demokratski do promene Ustava

Konferencija "Demokratski do promene Ustava" održana je 27. oktobra 2016. godine u Beogradu

Konferencija "Demokratski do promene Ustava" održana je 27. oktobra 2016. godine u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju, u partnerstvu sa Fondacijom za razvoj parlamenta i Fondacijom Fridrih Ebert, sa namerom da doprinese uključivanju stručne i šire javnosti u razmatranje promena Ustava Republike Srbije koje nam predstoje u narednom periodu. 

Uz učešće stručnjaka, predstavnika političkih stranaka i nevladinih organizacija, razmatrano je pitanje da li ustavne promene treba da se ograniče na teme definisane pojedinim pregovaračkim poglavljima i pristupnom procedurom ili će ustavna reforma biti šira i uključiti i druga pitanja, zatim, na koji način će biti utvđen predlog promene Ustava i da li će politički dijalog obezbediti učešće svih relevantnih političkih organizacija, kao i kako obezbediti da ustavna procedura bude inkluzivna i uključi što veći broj društvenih grupa i aktera. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA