• 24. novembar 2016.
  • |  Beograd

Sednica Radne grupe NKEU za poglavlja 2 i 19

Povodom godišnjeg Izveštaja Evropske komisije, u četvrtak 24. novembra 2016. biće održana sednica Radne grupe NKEU za poglavlja 2 i 19

Povodom godišnjeg Izveštaja Evropske komisije o napretku Republike Srbije ka članstvu u EU i Zaključaka u vezi sa poglavljima 2 i 19, u četvrtak 24. novembra 2016. godine biće održana sednica Radne grupe NKEU za ova poglavlja, u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji (Kralja Milana 31/2) od 12.30 do 14 časova.

U zaključcima Izveštaja se navodi da je u oblasti zapošljavanja i socijalne politike postignut izvestan napredak, a ista ocena je izvedena kada je u pitanju slobodno kretanje radnika. Radna grupa je u periodu konsultacija Delegacije Evropske unije u Srbiji u vezi sa izradom ovog izveštaja dala svoj doprinos, koji se u naznakama prepoznaje u nalazima Evropske komisije. 

Poseban osvrt na teme koje se tiču socijalne politike i smanjenja siromaštva daće Žarko Šunderić, direktor Centra za socijalnu politiku. 

Takođe, prof. dr Mario Reljanović će prezentovati preliminarne zaključke analize efekata izmena i dopuna Zakona o radu koja prema svojoj strukturi prati logiku efekata najavljenih 2014. – harmonizacija radnog prava sa međunarodnim pravom, uključujući i pravo Evropske unije, koliko je Zakon o radu uticao na smanjenje nezaposlenosti, odnosno na povećanje zaposlenosti u Srbiji, pitanje povećanja individualnih prava zaposlenih i uživanja kolektivnih prava, itd. Reči će biti i o zaštiti prava određenih grupa zaposlenih i propuštenim šansama da se 2014. urede mnoge oblasti. 

Izvor: http://eukonvent.org/

NAJAVA DOGAĐAJA