• 12. mart 2017.
  • |  Beograd

Poziv za volonterski program: Praksa u Centru. Prijavite se!

Volonterski program "Praksa u Centru" namenjen je studentima završnih godina Filozofskog i Fakulteta političkih nauka

Fondacija Centar za demokratiju započinje interni volonterski program "Praksa u Centru", koji je namenjen studentima završnih godina Filozofskog i Fakulteta političkih nauka. 

Program ima dva potprograma: "Mladi istraživači" i "Novinari u akciji". Prijavite se! 

Detalje o programu i prijavljivanju preuzmite OVDE

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA