• 24. mart 2017.
  • |  Beograd

Dve godine inicijative "Biram koga Biram" NKD-a

Nataša Vučković i Tijana Kljajević učestvovale na konsultativnom sastanku povodom dve godine rada u okviru inicijative za promenu izbornog sistema "Biram koga biram"

Nataša Vučković i Tijana Kljajević učestvovale su 23. i 24. marta 2017. u Beogradu na konsultativnom sastanku koji je organizovala Nacionalna koalicija za decentralizaciju povodom dve godine rada u okviru inicijative za promenu izbornog sistema "Biram koga biram", na kome je predstavljen jedan od modela izbornog zakona. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA