• 27. mart 2017.
  • |  Beograd

Ženska platforma za razvoj Srbije – Položaj žena u medijima i kulturi

Nataša Vučković i Jelena Gošić učestvovale su na Forumu za rodne politike posvećenom pitanju položaja žena u medijima i kulturi

Nataša Vučković i Jelena Gošić učestvovale su na Forumu za rodne politike posvećenom pitanju položaja žena u medijima i kulturi 27. marta 2017. godine koji organizuje Ženska platforma za razvoj Srbije. Saradnja sa Platformom predviđa se i na planu FCD programa za poboljšanje položaja žena na tržištu rada. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA