• 5. april 2017.
  • |  Beograd

Centar za demokratiju podržao Inicijativu za povlačenje predloga uredbe za ograničenje istraživanja u oblasti odbrane

Fondacija Centar za demokratiju podržala je Inicijativu za povlačenje predloga uredbe za ograničenje istraživanja u oblasti odbrane koju je pokrenuo NKEU

Centar za demokratiju podržao je danas Inicijativu za povlačenje predloga uredbe za ograničenje istraživanja u oblasti odbrane koju je pokrenuo Nacionalni konvent za EU. Smatramo da se ovom uredbom značajno ugrožava sloboda naučnog delovanja u Srbiji. 

Pročitajte kompletan tekst Saopštenja povodom inicijative NKEU za povlačenje predloga uredbe za ograničenje istraživanja u oblasti odbrane

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA