• 21. april 2017.
  • |  Beograd

Dijalog u Centru: "Demokratija u doba digitalne revolucije"

U okviru programa Centra Dijalog u Centru 21. aprila 2017. organizovana je debata "Demokratija u doba digitalne revolucije" u saradnji sa Fridrih Ebert Fondacijom. 

Uvodnu reč imali su Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo, docent Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka i Raša Nedeljkov, programski direktor CRTE. 

Digitalna revolucija velikom brzinom utiče na dinamiku modernih društava. Nove tehnologije, internet, društvene mreže nalaze se danas u centru složenih demokratskih političkih procesa. U vremenu porasta populizma i krize političkih institucija, digitalne tehnologije otvaraju niz novih pitanja i izazova za predstavničke demokratije. Savremeni svet masovne upotrebe informacionih tehnologija je svet novih protivurečnosti. Nove globalne tehnologije i kanali komunikacije otvorile su veliki prostor slobode za pojedinca, ali i rizike za individualna prava i slobode.

Naša debata je organizovana sa namerom da se podstakne dijalog u traženju odgovora na neka od mnogobrojnih pitanja koja se danas nalaze pred nama: da li su digitalne tehnologije omogućile veću participaciju građana u demokratskim procesima ili su ih udaljile od donosilaca odluka; da li je internet sredstvo veće mobilizacije ili otupljivanja oštrice građanskog bunta; da li u digitalnoj eri ljudska i građanska prava i slobode uživaju veću ili manju zaštitu; da li je internet prostor za marginalizaciju ili procvat istraživačkog novinarstva; da li je pred nama budućnost novih formi neposredne demokratije ili tonemo u eru autoritarnih društava gde se nestaju granice između javne i privatne sfere.

U raspravi su učestvovali brojni stručnjaci kao što su Vesna Marjanović, prof. dr Đorđe Pavićević, Dragan Domazet, Miloje Sekulić, Nikola Marković, Miloš Đajić, Dragoljub Mićunović, Marinko Vučinić, Nataša Vučković, Saša Milašinović i drugi. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA