• 30. mart 2017.
  • |  Beograd

Dijalog u Centru: "Evropa u Srbiji i Srbija u Evropi – gde se srećemo?"

U okviru programa Dijalog u Centru održana je debata "Evropa u Srbiji i Srbija u Evropi – gde se srećemo" 30. marta 2017. godine u Press centru UNS u Beogradu, u saradnju sa Fridrih Ebert Fondacijom. 

Uvodnu reč imali su spoljnopolitički komentator dnevnog lista “Politika” Boško Jakšić i prof. dr Slobodan Marković sa Fakulteta političkih nauka. 

Debatu smo organizovali polazeći od toga da u evropskom javnom mnjenju postoji debata o proširenju EU, sudbini Zapadnog Balkana, centru i periferiji Evrope, o novoj strukturi Evropske Unije. U javnom mnenju Srbije postaje izrazitija podela na proevropljane i evroskeptike, sa postepenim porastom evroskepticizma, uprkos vladinoj proevropskoj orijentaciji. U mnogim državama EU došlo je do jačanja desničarskih partija i dominacije populističkih metoda u političkoj komunikaciji. Kohezija u Uniji je očigledno oslabljena. Gde leže uzroci? Da li je duga ekonomska kriza uzrok razočarenju birača ili nefunkcionalnost briselske birokratije? Mnogi elementi ekonomske i socijalne strategije zahtevaju preispitivanja. Kako se izvesna kriza EU reflektuje na naše ekonomske, političke i socijalne probleme? Da li su takozvane reforme prave, blagovremene ili spore i samo fiktivne? Da li je predlog „carinske unije“ Zapadnog Balkana samo zamena za realnu integraciju ovih zemalja u EU? Da li je izvesna zabrinutost za stabilnost ovog regiona izazvana realnim opasnostima ili fiktivnim provokacijama? 

Tokom debate učesnici su govorili o tome kako Briselski dijalog utiče na odnose Srbije i EU, stanje u regionu. S obzirom na saglasnost mnogih učesnika da se Unija danas ne bavi ozbiljno Zapadnim Balkanom, postavilo se pitanje da li Srbija treba da sačeka da se EU reformiše ili bi trebalo da preuzme inicijativu, nastavi reforme i reformiše svoju ekonomiju, unapredi i demokratizuje poltički proces i unapredi institucije, ljudska prava i vladavinu prava. 

U raspravi su učestvovali eminentni stručnjaci iz društveno-političke sfere, kao što su prof. dr Aleksandar Molnar, dr Aleksandra Joksimović, prof. dr Bojan Pajtić, Sonja Liht, dr Zoran Lutovac, dr Jelena Volić, dr Jelica Minić, prof. dr Ratko Božović, i drugi. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA