• 24. maj 2017.
  • |  Beograd

Potpisan Memorandum o saradnji između Fondacije Centar za demokratiju i UGS „Nezavisnost“

„Borba za demokratiju je i borba za socijalnu pravdu, dostojanstven rad i održivi razvoj“

„Borba za demokratiju je i borba za socijalnu pravdu, dostojanstven rad i održivi razvoj“ – zajednička je poruka Fondacije Centar za demokratiju i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“. 

Zoran Stojiljković, predsednik UGS „Nezavisnost“ i Nataša Vučković, generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju, potpisali su Memorandum o saradnji, polazeći od dosadašnje saradnje, zajedničkih vrednosti i srodnih programa ove dve organizacije. 

Kroz saradnju na projektima, zajedničkim nastupom, stvaranjem koalicija i partnerstava sa drugim organizacijama u cilju širenja uticaja i podrške, ove dve organizacije radiće u cilju unapređenja ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih, unapređenja radnih prava, socijalnog dijaloga, jačanja solidarnosti, borbe protiv prekarizacije rada, kao i promocije i primene standarda dostojanstvenog rada. Obostrana je rešenost da se projekti usmere ka zapošljavanju i zaštiti mladih na tržištu rada koji su posebno izloženi nepoštovanju prava u oblasti rada, trpe diskriminaciju i pristaju na uslove koji su ispod standarda dostojanstvenog rada. 

Memorandumom se predviđa međusobna razmena iskustva u jačanju kapaciteta dve organizacije radi povećanja uticaja organizacija civilnog društva i sindikata u srpskom društvu, kao i nastavak dosadašnje saradnje u okviru praćenja pregovaračkog procesa u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, posebno u okviru Radne grupe za poglavlje 2 (sloboda i kretanje radnika) i 19 (socijalna politika i zapošljavanje). 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA