• 1. juni 2017.
  • |  Beograd

Civilno društvo traži sveobuhvatnu raspravu o izmenama Ustava

Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM, Fondacija Centar za demokratiju i Evropski pokret u Srbiji pripremili su tekst poziva CIVILNO DRUŠTVO TRAŽI SVEOBUHVATNU RASPRAVU O IZMENAMA USTAVA

Ukoliko želite da podržite inicijativu, molimo Vas da Vašu podršku potvrdite mejlom do četvrtka, 8. juna u 13h. 

Ukoliko Vam je neophodno više informacija, slobodno nas kontaktirajte. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA