• 8. juni 2017.
  • |  Beograd

Gostovanje na Jutarnjem programu Radio Beograda

Jovana Pantović (FCD) u Jutarnjem programu Radio Beograda o debati „Princip solidarnosti i zdravstveni sistem Srbije“

Jovana Pantović iz Fondacije Centar za demokratiju gostovala je na Jutarnjem programu Radio Beograda u emisiji kod Elizabete Arsenović. Tema je bila jučerašnja debata „Princip solidarnosti i zdravstveni sistem Srbije“ koja je održana u Press centru UNS, u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju i Fridrih Ebert Fondacije, a u okviru projekta Dijalog u centru. Dijalog u centru je nastavak dugogodišnjeg projekta Demokratski politički forum koji je ove godine napunio deset godina postojanja, a u okviru kojeg je održano više od 80 različitih debata, rasprava i skupova. Jučerašnja debata je treća po redu koja je za temu imala zdravstvo. 

Na debati su govorili prof. dr Snežana Simić sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr Dragan Lončar sa Ekonomskog fakulteta i Dušan Milisavljević, Narodna skupština Republike Srbije, a u raspravi su učestvovali i predstavnici vlasti, udruženja, lekari na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou. 

Povod za organizivanje debate na ovu temu jeste otavaranje pitanja kvaliteta našeg zdravstva i na koji način se ono može poboljšati, obzirom na prilike i probleme savremenice. Princip solidarnosti danas postoji ali ne u dovoljnoj meri. On postoji kod društvenih grupa sa povećanim rizikom obolevanja (tzv. ranjivih društvenih grupa), kojih je u Srbiji 1,2 miliona, a koji ne uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje. 

Usled mera štednje i rasterećenja poslodavaca smanjeni su doprinosi za zdravstveno osiguranje sa 12,3% na 10,3%, a pitanje je da li su tim smanjenjem smanjena i prava građana. Naše društvo jeste veoma siromašno, a pravo na lečenje i zdravstvenu zaštitu je zagarantovano Ustavom i zbog toga se mora braniti. 

Jedan od zaključaka debate jeste da je potrebno unaprediti prevenciju. Prema istraživanjima Srbija se nalazi na osamnaestom mestu po incidenciji malignih oboljenja u Evropi, a po mortalitetu na drugom mestu. To dovodi do potrebe za uvođenjem obaveznog skrininga kako bi se maligna oboljenja otkrila u ranoj fazi i unapređenja njihovog lečenja. U tome bi pomoglo i povezivanje privatnog i javnog sektora, jer privatni sektor ima nešto manje od polovine magneta u zdravstenom sistemu Srbije i gotovo polovinu skenera od ukupnog broja.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA