• 20. juni 2017.
  • |  Beograd

Predstavljena dva nova istraživanja

Dostojanstveno raditi u Srbiji

Danas smo održali sastanak Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji na kome smo prezentovali istraživanje „Profil radnika zaposlenih preko agencija za zapošljavanje“, autora prof. dr Maje Jandrić sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Danila Krivokapića iz SHARE Fondacije, kao i analizu „Statistika i dostojanstven rad – Kritička analiza političkog tumačenja statistike rada“, autorke Sarite Bradaš

Istraživanje “Profil radnika zaposlenih preko agencija za zapošljavanje” sprovedeno je zahvaljujući Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, i prethodno je već predstavljeno pred Radnom grupom za izradu Zakona o agencijama za zapošljavanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gde je naišlo na pozitivne komentare. 

Tokom drugog dela prezentacije, psihološkinja Sarita Bradaš predstavila je istraživanje „Statistika i dostojanstven rad – Kritička analiza političkog tumačenja statistike rada“, koja ukazuje na mogućnosti različitog tumačenja statistike rada u zavisnosti od potreba, analizira strukturu nezaposlenosti i tzv. skrivenu nezaposlenost i skrivenu statistiku. 

Dostojanstveno raditi u Srbiji

Prezentaciji su, pored Radne grupe 17 NKEU, prisustvovali i predstavnici drugih radnih grupa, kao i saradnici i partneri Centra za demokratiju. 

Integralnu verziju analize „Statistika i dostojanstven rad – Kritička analiza političkog tumačenja statistike rada“ objavićemo na našem sajtu u narednim danima, dok je u procesu izrade publikacija koja će sadržati istraživanje „Profil radnika zaposlenih preko agencija za zapošljavanje“. 

Dostojanstveno raditi u Srbiji

Fondacija Centar za demokratiju, uz podršku Međunarodnog Centra Olof Palme sprovodi projekat „Dostojanstveno raditi u Srbiji – Ka boljoj zaštiti prava zaposlenih kroz saradnju civilnog društva i sindikata“ koji za cilj ima doprinos promociji i primeni standarda dostojanstvenog rada. U sklopu ovog projekta doprinosimo izgradnji kapaciteta naše Radne grupe kroz aktivnosti o kojima ćete naknadno biti obavešteni. 

Projekat Dostojanstveno raditi u Srbiji se nadovezuje na prethodno realizovan projekat Centra „Radna prava u Srbiji – Praćenje primene regulative i uvođenje izmena kroz kreativno zagovaranje“, a u okviru koga je sprovedena Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu. 

Dostojanstveno raditi u Srbiji

Dostojanstveno raditi u Srbiji

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA