• 21. juni 2017.
  • |  Beograd

Radna prava, zapošljavanje i socijalna kohezija

Programska platforma

Centar za demokratiju se već godinama bavi standardom dostojanstvenog rada, bori se protiv diskriminacije pri zapošljavanju, protiv rada na crno, za bolju pravnu regulativu i zaštitu ugroženih na tržištu rada. 

NAJAVA DOGAĐAJA