• 7. juni 2017.
  • |  Beograd

Debata „Princip solidarnosti i zdravstveni sistem Srbije“

U godini u kojoj Vlada Republike Srbije najavljuje najveća ulaganja u zdravstvu u poslednjih 70 godina, a zemlja tone u ekonomsko zaostajanje, nezaposlenost i siromaštvo, da li Srbija ostvaruje ideal socijalno odgovorne države? U razgovoru je istaknuto da nam je potrebna ozbiljnija reforma sistema zdravstvenog osiguranja i racionalnije upravljanje zdravstvenim ustanovama, da su lekari poniženi, slabo plaćeni a da vrhunski specijalisti odlaze iz zemlje. Srbija ima duplo više nemedicinskog kadra nego što je potrebno a duge liste čekanja, pristup specijalisti kao i čekanje na terapije protiv kancera, spadaju u najnegativnije indikatore. 

Uvodničari: Prof. dr Snežana Simić (Medicinski fakultet), prof. dr Dragan Lončar (Ekonomski fakultet), dr Dušan Milisavljević (Narodna skupština Republike Srbije). Moderator: Danica Vučenić

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Debata „Princip solidarnosti i zdravstveni sistem Srbije“

NAJAVA DOGAĐAJA