• 27. juni 2017.
  • |  Ljubljana

Razgovori o iskustvima Slovenije u oblasti rada

Razgovori o iskustvu Slovenije u oblasti socijalnog dijaloga, reforme tržista rada, borbe protiv prekarnog rada...

Predstavnici Fondacije Centar za demokratiju borave u Ljubljani, u poseti Ministarstvu rada, porodičnih i socijalnih pitanja. 

Sa kolegama iz regiona, u okviru Olof Palme Centar platforme za dostojanstven rad, razgovaramo o iskustvu Slovenije u oblasti socijalnog dijaloga, reforme tržišta rada, borbe protiv prekarnog rada... 

Ovaj susret je odlična prilika za razmenu iskustava o domašajima novih zakona i mera, posebno iz perspektive zemlje članice EU. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA