• 18. juli 2017.
  • |  Beograd

Potrebni pregovori radnika sa Vladom

Centar za demokratiju smatra neprihvatljivom pojavu da se za stanje u fabrici Fijat Krajsler automobili optužuju radnici

Fondacija Centar za demokratiju (FCD) smatra neprihvatljivom pojavu da se za stanje u fabrici Fijat Krajsler automobili (FCA) optužuju radnici. Takođe, smatramo da je opravdan predlog štrajkačkog odbora zaposlenih da se održe pregovori sa predstavnicima Vlade Republike Srbije koja je i vlasnik 33% udela ove kompanije. 

Kao organizacija koja se bavi socijalnim i radnim pravima, smatramo da je potrebno učiniti dodatni napor za rešavanje pitanja istaknutih u zahtevima radnika. Jedino putem pregovora je moguće ostvariti dijalog koji će dovesti do održivih rezultata i doprineti stvaranju kulture solidarnosti. Ističemo da nije moguće doći do realnih rešenja ukoliko se ne odgovori na otvorena pitanja koja se tiču nehumanih odnosa poslodavaca prema zaposlenima i problema nedostojnog rada. 

Fondacija Centar za demokratiju već dugi niz godina ukazuje na opadanje standarda dostojanstvenog i pristojnog rada i zalaže se za zaštitu prava zaposlenih i unapređenje institucionalne i pravne zaštite radnika. Smatramo stoga da je štrajk prilika da se otvore mnoga važna pitanja kao što su: održivost postojeće politike subvencija za strane investitore, nove podsticajne mere za domaće investitore, kao i mere koje će sprečiti da Srbija postane zemlja jeftine radne snage. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA