• 17. avgust 2017.
  • |  Niš

Danijel Dašić: Decentralizacija na srpski način

Аutorski tekst Danijela Dašića, Nacionalna koalicija za decentralizaciju – Niš

“Pristup promeni Ustava zahteva javnu raspravu. Potrebno je građanima Srbije pojasniti zašto je neophodno izmeniti Ustav, a ujedno i pripremiti jasne poruke za građane, kao i ciljeve izmene Ustava. Činjenica da smo izmene obećali Evropskoj uniji, nikako ne treba da bude jedini i najjači argument.” Pročitajte autorski tekst Danijela Dašića – Nacionalna koalicija za decentralizaciju – Niš. 

Počela je javna rasprava o izmeni Ustava Republike Srbije. Fondacija Centar za demokratiju nastavlja svoje aktivnosti koje treba da informišu građane kako bi se do novog teksta Ustava došlo na transparentan način. Demokratski do ustavne reforme!

NAJAVA DOGAĐAJA