• 7. septembar 2017.
  • |  Beograd

Izmene Ustava u oblasti pravosudnih saveta

Nastavljamo seriju tekstova stručnjaka na temu predstojeće izmene Ustava. 

Pročitajte tekst IZMENE USTAVA U OBLASTI PRAVOSUDNIH SAVETA, autor prof. dr Mario Reljanović, profesor na Pravnom fakultetu Union u Beogradu.

NAJAVA DOGAĐAJA