• 22. septembar 2017.
  • |  Beograd

Dostojanstveno raditi u Srbiji – sastanak RG 17 Nacionalnog konventa o EU

Održan sastanak Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

DOSTOJANSTVENO RADITI U SRBIJI

Danas smo održali sastanak Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji na kome smo govorili o Platformi za praćenje sprovođenja primene Programa ekonomskih reformi 2018-2020. (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u procesu evropskih integracija i Nacrtu Zakona o zaposlenima u javnim službama i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. 

O samoj Platformi, njenom potpisivanju i očekivanim rezultatima, govorili su Bojana Ružić iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Dragana Savić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje i smanjenje siromaštva. 

Tokom drugog dela sastanka, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Savićević predstavila je zakone koji su bili tema ovog sastanka, uputila nas u tok njihovog donošenja i javne raspravne koja su održane. Mišljenje o zakonima na sastanku su još izneli i Tomislav Živanović iz UGS Nezavisnost, Granskog sindikata prosvetnih radnika i Sarita Bradaš iz Tima za rad, zapošljavanje i socijalnu koheziju Centra za demokratiju. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA