• 2. oktobar 2017.

Trening za predstavnike NKEU uključene u Platformu za praćenje sprovođenja ERP i ESRP

Fondacija Centar za demokratiju učestvovala je na Orijentacionom treningu za predstavnike Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) uključene u Platformu za praćenje sprovođenja primene Programa ekonomskih reformi 2018-2020. (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP), o metodologijama izrade, procesima usvajanja i praćenja ovih dokumenata. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA