• 10. oktobar 2017.

Reagovanje povodom izjave ministra Đorđevića o kontroli zloupotrebe bolovanja

Povodom najave ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića da će se uvesti “mehanizam kontrole bolovanja” kako bi se sprečile takozvane zloupotrebe, Fondacija centar za demokratiju želi da ukaže na brojne probleme sa kojima se danas suočavaju zaposleni, a koje nadležno ministarstvo mora uzeti u obzir prilikom donošenja odluka o pokretanju postupaka kontrole. 

Pored već pokrenutog pitanja sukoba nadležnosti sa Ministarstvom zdravlja, postavljamo sledeća pitanja: Na osnovu kojih podataka se tvrdi da je problem bolovanja neretko predmet zloupotrebe? Da li ministarstva raspolažu podacima koliko zaposlenih nema prava na bolovanje? Da li ministarstva raspolažu podacima koliko zaposlenih jedva sastavlja kraj sa krajem (rade prekovremeno i tako su izloženi većem riziku od povreda i bolesti, hrane se nedovoljno i/ili nekvalitetno, nemaju novac za lekove i lečenje)? Da li ministarstva raspolažu podacima koliko poslodavaca u Srbiji zaposlenima ne uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje pa samim tim nemaju overene zdravstvene knjižice i ne mogu „zloupotrebiti“ bolovanje? Koje mere su nadležna ministarstva preduzela kako bi sankcionisala poslodavce koji ne ispunjavaju obaveze prema svojim zaposlenim kao što je to bio slučaj i sa radnicima Goše? 

Podsećamo da je, prema podacima Ankete o radnoj snazi u 2016. godini, bez prava na penziono i zdravstveno osiguranje oko 168.000 zaposlenih radnika, dok je bez prava na plaćeno bolovanje i godišnji odmor oko 235.000. 

Predlažemo stoga da se odluke o aktivnostima nadležnog ministarstva u kontroli ostvarivanja prava na bolovanje ne mogu donositi samo na osnovu razgovora sa stranim investitorima, već i na osnovu ozbiljnije analize stanja kao i kontinuiranog dijaloga sa predstavnicima sindikata. Ne mogu se pozivati na odgovornost zaposleni, a da se ne postavi pitanje odgovornosti poslodavaca.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA