• 16. oktobar 2017.
  • |  Niš

Radionica „Radnička prava su ljudska prava“ u Nišu

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je u Nišu radionicu „Radnička prava su ljudska prava“, na kojoj učestvuju predstavnici NVO i sindikata, u konstruktivnoj razmeni iskustva i primera kršenja ljudskih prava u oblasti rada, kao i otvorenosti ka mogućnostima za zajedničko delovanje. 

Radionice namenjene sindikatima i NVO realizujemo kroz program Dostojanstveno raditi u Srbiji, uz podršku Olof Palme Centra.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA