• 20. oktobar 2017.
  • |  Zrenjanin

Sa sindikatima i OCD u Zrenjaninu: Radnička prava su ljudska prava!

Sa predstavnicima sindikata i organizacija civilnog društva u Zrenjaninu razgovarali smo o kršenju ljudskih prava u poslovanju, o položaju radnika i koje su mogućnosti civilnog sektora da doprinese združenim akcijama za poboljšanje uslova rada. 

Tom prilikom predstavljen je Vodič UN "Rukovodeća načela u poslovanju ljudskim pravima" i naglašeno kako je princip dostojanstvenog rada garantovan Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA