• 25. oktobar 2017.
  • |  Beograd

Konsultativna radionica „Ljudska prava i biznis“ u Beogradu

Prvi deo konsultativne radionice „Ljudska prava i biznis“ održan je u hotelu Moskva u Beogradu, uz učešće sindikata i udruženja građana čiji predstavnici su razmenili svoja iskustva i izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu. 

„Civilni sektor je razjedinjen u borbi za prava radnika“ – zaključak je prvog dela radionice u Beogradu. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA