• 31. oktobar 2017.
  • |  Beograd

DEMOKRATSKI DO USTAVNE REFORME

Konferencija „Demokratski do ustavne reforme“ počela je danas u hotelu „Metropol“ u Beogradu. 

Generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković pozdravila je veliki broj učesnika konferencije među kojima su predsednici političkih stranaka, narodni poslanici, predstavnici pravosuđa, stručnjaci i organizacije civilnog društva. 

Nataša Vučković posebno je pozdravila partnere koorganizatore konferencije – Beogradski centar za ljudska prava, Jugoslovenski komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), kao i donatora konferencije i inicijatora istraživanja javnog mnjenja koje će danas biti predstavljeno učesnicima – Fondaciju za otvoreno društvo. 

Ona je takođe istakla da je u Srbiji danas potrebna agora za razgovor o tome kako treba da izgleda Ustav na početku 21. veka, kao i da bez slobodnih medija ne možemo da očekujemo slobodan i ozbiljan društveni razgovor o ustavnim reformama. 

Učesnici konferencije razgovaraće o ključnim temama za promenu Ustava, neophodnim promenama koje treba da garantuju nezavisnost sudstva, a biće predstavljeni i rezultati istraživanja „Međusobni odnosi nezavisnih organa i pravosuđa u Srbiji“

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA