• 30. novembar 2017.
  • |  Brisel

Tim Centra za demokratiju u studijskoj poseti Briselu

Tim Fondacije Centar za demokratiju boravio je u studijskoj poseti Briselu od 26. do 29.11.2017.

Tokom Studijske posete Briselu koleginice Nataša Vučković, Sarita Bradaš i Jelena Gošić imale su priliku da se bliže upoznaju sa radom evropskih institucija, sindikata, nevladinih organizacija i evropskih mreža NVO. 

Razmena iskustva, znanja, ideja i mogućnosti za buduću saradnju i partnerstva značajno su koristile našoj organizaciji i unapredile postojeće kapacitete. 

Među organizacijama koje smo posetili su Foundation for European Progressive Studies FEPS, European Anti-Poverty Network EAPN, International Confederation of Trade Union – Pan-European Regional Council, European Economic and Social Committee, i dr. 

Studijsku posetu je podržao naš dugogodišnji partner Olof Palme International Centar. 

Tim Centra za demokratiju u studijskoj poseti Briselu

Tim Centra za demokratiju u studijskoj poseti Briselu

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA