• 6. decembar 2017.
  • |  Beograd

Pripreme za konsultacije o novom ciklusu Programa ekonomskih reformi

Predstavnici sindikata i poslodavaca razgovarali su sa Bojanom Ružić iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) i Vladisavom Potežicom iz Ministarstva finansija. 

To je još jedna aktivnost Fondacije Centar za demokratiju u okviru Platforme za praćenje sprovođenja primene Programa ekonomskih reformi 2018-2020. (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP), pripremom za konsultacije o novom Programu ekonomskih reformi. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA