• 22. januar 2018.
  • |  Beograd

Saopštenje povodom amandmana Ministarstva pravde na tekst Ustava

Ministarstvo pravde Republike Srbije, objavilo je danas Radni tekst izmena Ustava, odnosno amandmane na Ustav Republike Srbije. Skrećemo pažnju da se među ključnim izmenama predlažu odredbe koje predviđaju mogućnost smanjenja broja sudija, kao i uslovljenost izbora sudija i tužilaca prethodnom obukom u instituciji za obuku u pravosuđu ili pravosudnoj akademiji. 

Ministarstvo pravde najavilo je da će biti zatraženo mišljenje Venecijanske komisije, kao i drugi krug javne rasprave o predloženom tekstu. 

Obaveštavamo zainteresovanu javnost, partnere i saradnike da zajedno sa nama pažljivo prate dalje korake izmene Ustava, sa ciljem da uz budno oko javnosti tražimo transparentan i demokratski proces koji će garantovati poštovanje principa vladavine prava. 

#demokratskidoustavnereforme #vladavinaprava #nezavisnopravosudje

https://www.mpravde.gov.rs/files/amandmani%20za%20objavljivanje1.pdf 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA