• 31. januar 2018.
  • |  Beograd

FCD na prvoj regionalnoj konferenciji „Boosting the Social Dimension“

Nataša Vučković, Sarita Bradaš i Jelena Gošić učestvuju danas u ime Fondacije Centar za demokratiju na prvoj regionalnoj konferenciji pod nazivom „Boosting the Social Dimension“

Konferenciju organizuje Generalni Direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije sa ciljem da se naglasi značaj socijalne dimenzije procesa reformi na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA