• 7. februar 2018.
  • |  Beograd

Sastanak Odbora za evropske integracije sa predstavnicima NKEU o poglavlju 18 - Statistika

U sredu, 7. februara 2018. godine održan je sastanak Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije i predstavnika Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji o pregovaračkom poglavlju 18 – Statistika.

Ispred Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Odboru se obratila Sarita Bradaš iz Fondacije Centar za demokratiju. “U Izveštaju o napretku Srbije za 2016. godinu navodi se da nisu dostupni podaci o slobodnim radnim mestima. U sažetku Pregovaračke pozicije za Poglavlje 18 navodi se da će podaci o slobodnim radnim mestima biti prikupljani ako Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izmeni Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja. Da li se odustalo od sprovođenja anketnog istraživanja?”, pitala je predstavnica Konventa i dodala da većina članica prikuplja podatke anketnim istraživanjem. 

Saritu Bradaš je zanimalo da li Republički zavod za statistiku planira uvođenje ad hoc modula u anketu o radnoj snazi kako bi se dobili podaci o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i podaci o kvalitetu zaposlenosti. Ona je još pitala i zašto ne postoje podaci o radnim mestima segregirani po polu. 

Predstavnici Republičkog zavoda za statistiku dostaviće odgovore Sekretarijatu NKEU.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA