• 20. februar 2018.

Svetski dan socijalne pravde - ugrožena socijalna prava građana

Fondacija Centar za demokratiju čestita svim građanima Svetski dan socijalne pravde i podseća državne institucije i donosioce političkih odluka, da Srbiju obavezuju principi sadržani u nizu međunarodnih dokumenata koje je potpisala u oblasti socijalnih prava. 

Nažalost, podaci govore je 2.724.000 građana Srbije u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, a najviše su izloženi nezaposleni, seosko stanovništvo, mladi i deca. Stotine hiljada građana i građanki bore se za minimalnu zaradu, ili ne primaju zaradu na vreme, a desetine hiljada građana nije ni primilo zaradu. 

Fondacija Centar za demokratiju, i u narednom periodu nastaviće sa zalaganjem za ostvarivanje prava na dostojanstven rad i život, sa istraživanjem i praćenjem reformskih procesa i zalaganjem za jačanje socijalnih i ekonomskih prava građana. 

U novembru 2007. godine Generalna skupština UN je donela odluku da se 20. februar obeležava kao Svetski dan socijalne pravde. 192 države su se složile da su socijalna pravda, jednakost i pravičnost temeljne vrednosti svakog društva i predstavljaju osnovu za njegov razvoj. 

Nepunu godinu kasnije, u junu 2008., Međunarodna organizacija rada usvaja Deklaraciju o socijalnoj pravdi za pravednu globalizaciju (ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization) kojom afirmiše punu i produktivnu zaposlenost i naglašava značaj razvoja mera socijalne zaštite, promocije socijalnog dijaloga i tripartizma.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA