• 21. februar 2018.
  • |  Beograd

Konferencija o radnom tekstu amandmana na Ustav Republike Srbije

Konferencija je održana 21.2.2018. u Kući ljudskih prava u Beogradu

U Kući ljudskih prava u Beogradu održana je konferencija povodom radnog teksta predloga ustavnih amandmana koji se odnose na pravosuđe. Konferenciju su organizovali Komitet za ljudska prava, Beogradski centar za ljudska prava, Fondacija Centar za demokratiju i Fondacija za otvoreno društvo. 

Na konferenciji su govorili Dragana Boljević predsednica Društva sudija, Vida Petrović Škero iz organizacije CEPRIS, dr Goran Ilić iz Udruženja tužilaca i Milan Antonijević, direktor JUKOM-a. Učesnike je na početku konferencije pozdravio i nemački ambasador, Aksel Ditman

U ime Centra za demokratiju, Nataša Vučković je u uvodnoj reči naglasila da poslednjih nedelja sudije i tužioci kroz svoja udruženja, Vrhovni savet sudstva, Vrhovni kasacioni sud i druge sudove upućuju ozbiljne primedbe na radni tekst. Na do sad održanim javnim raspravama, pomoćnik ministra pravde je pokazao krajnje neprimereno omalovažavanje sagovornika i diskvalifikaciju njihove stručnosti. U medijima ovi predstavnici izvršne vlasti nastoje da stvore konflikt između sudija i građana, govoreći da građani ne veruju sudijama i da se sudije i tužioci bore samo za svoju poziciju u pravosuđu, a da građani ćute. 

“Tako se ne doprinosi jačanju poverenja građana u sud. Mi, ovde okupljena udruženja građana, hoćemo da im kažemo da građani ne ćute i da ćemo se preko svojih organizacija, zajedno sa sudijama, tužiocima, profesorima prava, stručnim organizacijama boriti protiv ovakve izmene Ustava, koristeći sve mehanizme koji nam stoje na raspolaganju, naše mreže, koalicije, i naravno Nacionalni konvent o EU. To činimo zato što je demokratsko uređenje naše države, sa nezavisnim sudstvom naša potreba. Mi smo se zbog toga uputili na evropski put, zato što želimo da evropske standarde primenimo i ukorenimo ovde. Ali, znamo da te standarde moramo primeniti tako što ćemo voditi računa o putevima zloupotreba, manipulacija i izvrdavanja koje smo do sad imali priliku da vidimo na delu. Moramo voditi računa o našim prilikama, navikama, i snazi ili slabosti institucija.” 

Vučković je istakla da na osnovu dosadašnjih rasprava proističe sad već potpuno jasan zahtev da ovaj radni tekst amandmana treba povući i da treba formirati stručnu radnu grupu čiji je sastav poznat. “Takođe, smatramo da je za državu nedostojno da je takvi predstavnici predstavljaju u raspravama o ovako važnom pitanju i ovako važnom poslu koji je pred nama.” 

NAJAVA DOGAĐAJA