• 2. mart 2018.
  • |  Beograd

Sarita Bradaš učestvovala u predstavljanju istraživanja Uslovi rada u industriji odeće i obuće u Srbiji

U Medija centru predstavljano je istraživanje Country Report: Serbia, o uslovima rada u industriji odeće i obuće u Srbiji, autora Strefana Aleksića i Bojane Tamindžije, a koje je nastalo u saradnji Rosa Luxemburg Stiftung sa međunarodnom platformom Clean Clothes Campaign. 

Istraživanje prikazuje uslove rada i primere kršenja radnih prava u industriji obuće i odeće - podatake o platama upoređene sa troškovima života, studije slučaja uslova rada i kršenja radnih prava u nekoliko fabrika iz ovog industrijskog sektora. 

Na okruglom stolu je učestvovala i Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA