• 22. mart 2018.
  • |  Beograd

Debata „Ustav i nezavisnost pravosuđa – važno je za sve“

U četvrtak, 22. marta 2018. godine od 12 do 14 časova ispratite našu debatu pod nazivom „Ustav i nezavisnost pravosuđa – važno je za sve“. Debatu možete pratiti na live stream-u Medija centra: http://www.mc.rs/mc-uzivo.1498.html 

Uvodničari: Sofija Mandić, pravnica-istraživačica CEPRIS (Centar za pravosudna istraživanja) i dr Tanasije Marinković, docent na Pravnom fakultetu u Beogradu. 

Uvodničari: Sofija Mandić, pravnica-istraživačica CEPRIS (Centar za pravosudna istraživanja) i dr Tanasije Marinković, docent na Pravnom fakultetu u Beogradu. U raspravi će učestvovati eminentni pravni i stručnjaci za ustavno pravo, sudije, advokati, narodni poslanici i predstavnici organizacija civilnog društva. Povod za debatu je nedavno objavljen radni tekst amandmana na Ustav Srbije, koji je predložilo Ministarstvo pravde Republike Srbije. 

Na predloženi tekst usledile su ozbiljne primedbe od strane Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, strukovnih udruženja i profesora ustavnog prava. Posebno je ukazano i na neprihvatljiv način na koji je vođena javna rasprava, a Fondacija Centar za demokratiju takođe je reagovala zajedno sa 70 organizacija civilnog društva u okviru Nacionalnog konventa za EU, tražeći povlačenje teksta iz javne rasprave

Smatramo da je potrebno dati doprinos raspravi o značaju izmena Ustava za nezavisnost pravosuđa i za građane Srbije. Zbog toga vas pozivamo da nam se pridružite. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA