• 22. mart 2018.
  • |  Beograd

Predlozi amandmana na Ustav ne otklanjaju uticaj politike na pravosuđe

Debata pod nazivom „Ustav i nezavisnost pravosuđa – važno je za sve“ održana je u četvrtak, 22. marta 2018. godine u Medija centru u Beogradu

Predlozi amandmana na Ustav u oblasti pravosuđa koje je uradilo Ministarstvo pravde, ne otklanjaju uticaj politike na rad sudova i tužilaštva, naprotiv – istaknuto je na debati „Ustav i nezavisnost pravosuđa – važno je za sve“, uz ocenu da nema političke volje da se to promeni. 

Radni tekst amandmana i fingirana javna rasprava obeshrabruju i zabrinjavaju kako će izgledati finalna verzija predloga koje će ministarstvo uputiti Venecijanskoj komisiji, ocenio je prefosor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Tanasije Marinković

On je rekao da Evropska konvencija predviđa da svako o čijim se pravima odlučuje i sudi ima pravo na javnost postupka, da to bude u razumnom roku, pred nezavisnim i nepristrasnim sudom. 

Ustav mora da bude utisnut u navike, ne samo u papir, a kako izgleda nećemo imati ni to slovo na papiru, kazao je Marinković na skupu o Ustavu i nezavisnosti pravosuđa, koji su organizovali Fondacija Centar za demokratiju (FCD) i Fridrih Ebert Štiftung. 

Predsednik Upravnog odbora Fondacije Centar za demokratiju Dragoljub Mićunović rekao je da je suština u tome što imamo konflikt monopola političke moći sa jednim društvom koje još nije konstituisano demokratski da se brani. 

Prema njegovim rečima, ako neko misli da nosilac ukupne političke moći ima nameru da sa nekim podeli jedan gram vlasti, taj se silno vara, ni jedan gram vlasti neće se podeliti. 

Govoreći o neprihvatljivom načinu vođenja javne rasprave o radnom tekstu amandmana na Ustav Srbije, istraživačica CEPRIS Sofija Mandić je navela da su iz javne rasprave bili isključeni svi koji su morali biti uključeni, „čak i mi koji smo bili fizički prisutni“. 

Nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero je poručila da nema vladavine prava bez izmene celokupnog Ustava, jer je to povezan sistem: „U opasnosti smo da će se zakoni donositi za određene političke stranke, a ne za građane. Imali smo javnu raspravu koja to nije“. 

Da su predloženi amandmani korak unazad smatra i bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević: „U pitanju je pojačan politički uticaj na nezavisno pravosuđe uz novu polugu uticaja preko Pravosudne akademije“. 

„Potrebno je ujednačiti sudstvo i javno tužilaštvo u pogledu načina izbora. Sudski imunitet ne može biti manji od imuniteta nosilaca javnih funkcija u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti“, naglasio je Ivošević. 

Nemanja Nenadić (Transparentnost Srbija) ocenio je da je obeshrabreno učešće javnosti time što nije bilo obrazloženja zašto su pojedini predlozi odbačeni, a zašto su data ova rešenja: „Činjenica da je tekst odmah preveden na engleski ukazuje da nije bilo namere da se uvaže bilo koji predlozi.“ 

Predsednik Političkog saveta DS Zoran Lutovac smatra da su Ustavni amandmani iznuđen potez Vlade pod spoljnim uticajem, sa idejom da se ne promeni ništa: „Problem nastaje ako se o ovim amandmanima raspiše referendum što je obaveza po čl. 203 Ustava. Odgovornost za 'poraz' na referendumu bi se prebacio na opoziciju, a eventualni 'uspeh' fingiranih promena pripisao bi se vlasti.“ 

Narodna poslanica i generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković je navela da je „frontalni napad SNS i predstavnika vlasti povodom slučaja Vučević primer metoda kreiranja veštačkog sukoba između građana i pravosuđa u kojima se pravosuđe okrivljuje za nedostatak pravde za građane. To je jedna velika manipulacija.“ 

Debata pod nazivom „Ustav i nezavisnost pravosuđa – važno je za sve“ održana je u četvrtak, 22. marta 2018. godine u Medija centru u Beogradu, a uvodne reči dali su Sofija Mandić, pravnica-istraživačica CEPRIS (Centar za pravosudna istraživanja) i dr Tanasije Marinković, docent na Pravnom fakultetu u Beogradu. 

U raspravi su učestvovali eminentni pravni i stručnjaci za ustavno pravo, sudije, advokati, narodni poslanici i predstavnici organizacija civilnog društva. Povod za debatu je nedavno objavljen radni tekst amandmana na Ustav Srbije, koji je predložilo Ministarstvo pravde Republike Srbije. 

Na predloženi tekst usledile su ozbiljne primedbe od strane Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, strukovnih udruženja i profesora ustavnog prava. Posebno je ukazano i na neprihvatljiv način na koji je vođena javna rasprava, a Fondacija Centar za demokratiju takođe je reagovala zajedno sa 70 organizacija civilnog društva u okviru Nacionalnog konventa za EU, tražeći povlačenje teksta iz javne rasprave

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA